Protechnika Sp. z o.o. realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

1.       „Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Protechnika Sp. z o.o.”

Wartość projektu: 5 393 550,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 999 500,00 zł

Wraz z dynamicznym rozwojem Spółki Protechnika Sp. z o.o. pojawiła się potrzeba rozszerzenia jej działalności i stworzenie w jej ramach nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które pozwoli uzyskać przewagę komparatywną nad konkurencją oraz poszerzyć ofertę Spółki o nowe, innowacyjne w skali polskiego rynku, rozwiązania, jak również świadczyć usługi badawczo-rozwojowe na rzecz podmiotów trzeci, szczególnie z sektora MŚP. Nowe zaplecze badawczo-rozwojowe, składać będzie się z następujących działów:

1)      zaplecza projektowego do projektowania i tworzenia dokumentacji wykonawczej urządzeń do przetwarzania biomasy, elementów eksploatacyjnych do urządzeń do przetwarzania biomasy, urządzeń wykorzystywanych w recyklingu i elementów eksploatacyjnych do nich, 2

2)       prototypowni układów przetwarzania biomasy, recyklingu, pozwalającej na szybkie wytworzenie, przy zachowaniu standardów w danym przemyśle,

3)      zaplecza testowego dla zaprojektowanych i wykonanych prototypów.

Projekt pn.: "Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Protechnika Sp. z o.o.", dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu sektora OZE na produkty mające powstać w ramach skutecznej realizacji długofalowej strategii prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.W ramach prac badawczo-rozwojowych wykonanych dzięki wdrożonemu zapleczu badawczo-rozwojowemu przeprowadzone zostaną badania nad następującymi liniami produktowymi: Urządzenia wchodzące w skład prototypowej instalacji wykorzystującej technologię granulowania metodą uplastyczniania biomasy w celu uzyskania wysokiej jakości peletu.

2.       „Wzrost konkurencyjności Firmy Protechnika Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji oraz wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych produktów.”

Wartość projektu: 3 514 110,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 999 900,00 zł

Przedsięwzięcie planowane do zrealizowania przez Protechnika Sp. z o.o. zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego o nową, innowacyjną linię produkcyjną. Planowane do zakupu urządzenie to kompletna linia w postaci automatu tokarskiego. Maszyna zostanie wyposażona w ramię do automatycznego załadunku, dzięki czemu dysponuje bezkolizyjnym systemem transportu detali. Wytwarzane przy użyciu tej maszyny produkty charakteryzują się niespotykaną dokładności i jakością wykonania. Maszyna spełnia wszystkie normy dotyczące oszczędności energii, wody, surowców, hałasu oraz charakteryzuje się zastosowaniem technologii mało- i bezodpadowych. Zakup tak innowacyjnego na skalę krajową urządzenia pozwoli Wnioskodawcy wprowadzić do swojej oferty 3 nowe produkty: kostki stanowiące noże do rozdrobnienia śmieci/biomasy o różnym zastosowaniu i różnych rozmiarach.

ul. Żelechowska 67,

21 – 400 Łuków

+48 25 798 97 20

+48 607 980 010

© 2018. Protechnika. Design by Stephane Grandvaux